Služby zákazníkom |

Prehľad služieb

                    katalóg na stiahnutie v pdf 
 Technický servis a poradenstvo
 – Výber optimálnych produktov pre potreby výroby u klienta
 – Poskytnutie smerných receptúr
 – Poradenstvo pri finálnom doladení receptúr
 – Optimalizovanie výrobného procesu
 Skladovanie a manažment zásob
 – Systém Just in time
 – Konsignačné sklady
 – Zabezpečenie dostupnosti kritických produktov – safety warehouse
 – Optimalizácia zásob u zákazníka
 Logistika a doprava
 – Zabezpečenie komplexnej logistiky na základe požiadaviek klienta
 REACH a chemická legislatíva
 – V rámci nášho portfólia produktov zabezpečujeme komplexne poradenstvo a súlad v rámci REACH, VOC , BPR, GHS.
 iso-3ec-certified-logo