KORA a.s.
Zlatovská 27
911 05 TRENČÍN

IČO: 36321761
IČ DPH: SK2020178963

tel.: +421 (0)326 521 269
+421 (0)326 527 670
fax: +421 (0)326 527 827

GPS:
N:48°53‘607‘‘
E:018°01‘17‘‘

OBCHODNÁ SKUPINA

TECHNICKÉ TERMOPLASTY

Slovensko

Ing. Atilla Rácz

obchodný zástupca

mail:
tel.: +421 918 776 651

Ing. Lucia Kučerková PhD.

obchodný zástupca

mail:
tel.: +421 917 606 101

Ing. Katarína Čaklošová

obchodný referent

mail:
tel.: +421 903 230 562

OBCHODNÁ SKUPINA

NÁTEROVÉ LÁTKY A STAVEBNÍCTVO

Ing. Jarmila Gubová

vedúci obchodnej skupiny

mail:
tel.: +421 917 606 100

Peter Klapita

obchodný referent

mail:
tel.: +421 903 230 561

Josef Patrovský

odborný poradca

mail:
tel.: +420 603 222 344

OBCHODNÁ SKUPINA

OLEJE, MAZIVÁ A REZNÉ KVAPALINY

Slovensko

Alena Balajová

obchodný zástupca

mail:
tel.: +421 917 629 500

Jozef Tirpák

obchodný zástupca

mail:
tel.: +421 917 629 707

Ing. Pavol Vrbovský

obchodný zástupca

mail:
tel.: +421 918 110 161

Peter Klapita

obchodný referent

mail:
tel.: +421 903 230 561

OBCHODNÁ SKUPINA

TEXTILNÝ A GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL

Slovensko

Katarína Čatárová

obchodný referent

mail:
tel.: +421 918 776 650

CENTRÁLA

ODDELENIE KVALITY A ISO

Mgr. Zuzana Obdržalová

Quality Manager/IMS

mail:
tel.: +421 903 904 073

CENTRÁLA

VEDENIE SPOLOČNOSTI, FINANČNÉ ODDELENIE

Ing. Peter Horal

výkonný riaditeľ

mail:
tel.: +421 903 342 579

Ing. Pavel Horal

predseda predstavenstva

mail:
tel.: +421 903 715 373

finančné oddelenie

Ing. Alexandra Kuliková

finančná riaditeľka

mail:
tel.: +421 903 250 149

Katarína Štifilová

učtáreň

mail:
tel.: +421 908 939 073