KORA s.a. działa w sektorze dystrybucji produktów chemicznych w segmentach:

– Budownictwa
– Produkcji farb i lakierów
– Obróbki tworzyw technicznych i inżynieryjnych
– Tkaniny
– Przemysłu gumowego
– Olejów przemysłowych i smarów*

Naszym rynkiem zbytu jest przede wszystkim Europa Środkowa i Wschodnia. Dostarczamy produkty renomowanych światowych producentów na rynki lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naszych klientów.
Z główną siedzibą na Słowacji i z przedstawicielstwami handlowymi na terytorium Węgier i Czech stopniowo tworzymy sieć, dzięki której zapewniamy dostawy produktów i świadczenie usług w dziedzinie dystrybucji produktów chemiczno-technicznych.

Jesteśmy firmą rodzinną, w której koncentrujemy się na jakości, kontakcie osobistym oraz na silnych, długotrwałych relacjach z naszymi klientami.
Nasz wysiłek skupia się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie dostaw surowców wstępnych z mocnym zrozumieniem potrzeby dostaw produktów bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska (zapewnienie bezpieczeństwa produkcji chemicznej i ekologii)

Nasi przedstawiciele handlowi to profesjonaliści z doświadczeniem w danej dziedzinie, w związku z czym, doskonale rozumieją Państwa potrzeby – potrzeby naszych klientów.
Naszym celem nie jest bycie największym, najagresywniejszym, ani najmocniejszym dystrybutorem. Chcemy być tylko najbliżej rozwiązań, które poprawiają życie i interesy naszych klientów.