Oleje, mazivá a řezné kapaliny |

Produktová nabídka

                    katalog ke stažení v pdf 
MAZIVÁ PRE OBRÁBANIE KOVOV Popis Výrobca
VODOU RIEDITEĽNÉ OEST COLOMETA Kvapaliny na brúsenie a trieskové obrábanie kovov Georg Oest Mineralölwerk GmbH
SYNTETICKÉ KVAPALINY Georg Oest Mineralölwerk GmbH
EMULZIE  Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ŠPECIALITY Georg Oest Mineralölwerk GmbH
VODOU NERIEDITEĽNÉ OEST MEBA Georg Oest Mineralölwerk GmbH
BRÚSNE A HONOVACIE OLEJE Georg Oest Mineralölwerk GmbH
REZNÉ OLEJE Georg Oest Mineralölwerk GmbH
MQL Georg Oest Mineralölwerk GmbH
DIELEKTRIKÁ Georg Oest Mineralölwerk GmbH
MAZIVÁ PRE TVÁRNENIE KOVOV Popis Výrobca
PLATINOL oleje na tvárnenie plechov – hlboké ťahanie, lisovanie, presné strihanie Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ROBINOL oleje na tvárnenie rúrok – ohýbanie, rozšírenie, hydroforming, pasty na tvárnenie Georg Oest Mineralölwerk GmbH
VARIOL oleje na masívne tvárnenie – ťahanie drôtov, ťahanie trubiek, tvárnenie za studena Georg Oest Mineralölwerk GmbH
KONZERVÁCIA A ODMASŤOVANIE Popis Výrobca
OLEJOVÉ KONZERVAČNÉ PROSTRIEDKY Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ANTIKO O Georg Oest Mineralölwerk GmbH
VODU VYTESŇUJÚCA ODPAROVÁ KONZERVÁCIA Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ANTIKO DW Georg Oest Mineralölwerk GmbH
VODOU RIEDITEĽNÁ KONZERVÁCIA Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ANTIKO WS Georg Oest Mineralölwerk GmbH
VOSKY Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ODMASŤOVACIE PROSTRIEDKY VODOU NERIEDITEĽNÉ Georg Oest Mineralölwerk GmbH
SOLV IP Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ODMASŤOVACIE PROSTRIEDKY VODOU RIEDITEĽNÉ Georg Oest Mineralölwerk GmbH
SOLV WS Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ODMASŤOVACIE PROSTRIEDKY S FOSFÁTOVANÍM Georg Oest Mineralölwerk GmbH
SOLV WS-P Georg Oest Mineralölwerk GmbH

Všetky informácie, doporučenia a návrhy poskytované výrobcom a predajcom pre tento produkt sú sprostredkovávané na základe vlastných skúseností a nemajú žiadne právne následky. Zákazník sa nezbavuje povinnosti odskúšať produkt pre svoju aplikáciu na vlastné riziko a náklady